Ylöjärvi-Seura

Ylöjärvi-Seura ry:n stipendirahasto

Rahaston perustaminen

Rahasto on perustettu 60-juhlavuoden lahjoitusvaroilla, jota kertyi 900,00 euroa.

STIPENDI­RAHASTON SÄÄNNÖT

1 §
Rahaston nimi on Ylöjärvi-Seuran stipendirahasto.

2 §
Rahaston peruspääoman muodostaa Ylöjärvi-Seura ry:n rahastoon siirtämä 900,00 euroa. Rahaston varoja kartutetaan erikseen päätettävillä lisäsiirroilla, mahdollisilla keräys- ja lahjoitusvaroilla ja muilla tavoilla. Hallitus voi järjestää tempauksia, joilla kerätään varoja rahaston kartuttamiseen, joiden tuotto menee täysimääräisenä rahastoon.

3 §
Käyttämättä jäänyt stipendirahaston tuotto lisätään pääomaan. Rahastosta on pidettävä erillistä tiliä yhdistyksen kirjanpidossa.

4 §
Rahaston tarkoituksena on jakaa tunnustuspalkintona stipendejä yhdelle tai useammalle Ylöjärven kaupungissa kotipaikkaoikeutta nauttivalle peruskoulu-, lukio- tai ammatillisessa koulutuksessa opiskelevalle hyvää koulumenestystä omaavalle oppilaalle.

5 §
Rahastosta myönnettävien stipendien jaosta ja suuruudesta päättää Ylöjärvi-Seuran hallitus. Stipendi voidaan hallituksen päätöksellä myös jättää jakamatta.

6 §
Muutoksista rahaston sääntöihin päättää Ylöjärvi-Seuran yhdistyskokous.