Ylöjärvi-Seura

Tietosuojaseloste Ylöjärvi-Seuran jäsenrekisteristä

 1. Rekisterinpitäjä
  1. Ylöjärvi-Seura
  2. Sauriontie 1, 33470 Ylöjärvi
  3. y-tunnus 0616264-1
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  1. Erja Hakala, erja.m.hakala(at)gmail.com
 3. Rekisterin nimi
  1. Ylöjärvi-Seuran jäsenrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  1. Jäsenyyden hoitamiseksi jäsenrekisterissä.
 5. Rekisterin tietosisältö
  1. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot: henkilön, yrityksen tai yhdistyksen nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  1. Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään silloin, kun henkilö, yritys tai yhdistys hakee jäsenyyttä. Jäsenet myös ilmoittavat mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ulkopuolisille
  1. Ylöjärvi-Seura ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  1. Tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ei tapahdu.
    
  2. Datan sijainti:
   1. FloMembers-järjestelmän ylläpito on hajautettu useammalle EU:n alueella sijaitsevalle palvelimelle. Jäsenten tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, mutta suurin osa jäsenrekisteristä lähtevistä sähköposti- ja tekstiviesteistä välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien kautta.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  1. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa toimistohuoneistossa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Manuaalista aineistoa käsittelee nimetty henkilö. FloMembers-jäsenrekisteri tiedot: Jäsenrekisterin sisältö on sähköisessä jäsenrekisteriohjelmassa, joka on salasanalla suojattu. Tietokoneet ovat lukituissa tiloissa. Jäsenrekisterin tietojen kanssa toimitaan suurta huolellisuutta käyttäen. Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti:
   1. 1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu.
   2. 2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina.
   3. 3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.
 10. Tarkistusoikeus
  1. Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin kerätyt tiedot. Pyyntö lähetetään Ylöjärvi-Seuralle sähköpostitse osoitteeseen ylojarviseura(at)gmail.com.
 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  1. Rekisteröidyillä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö lähetetään Ylöjärvi-Seuralle sähköpostitse osoitteeseen ylojarviseura(at)gmail.com.
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  1. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksiin. Tätä rekisterinpitäjä ei myöskään harjoita. Yhteys tarvittaessa Ylöjärvi-Seuraan sähköpostitse osoitteeseen ylojarviseura(at)gmail.com.

   Laatimispäivä 15.4.2020 | Tietosuojaseloste pdf-muodossa